KONE Access Solutions | Building Access Control

รายละเอียด

KONE Access เป็นระบบควบคุมการเข้าใช้งานที่ปรับเปลี่ยนได้โดยสามารถบูรณาการเข้ากับระบบลิฟต์และประตูอาคารของคุณ โซลูชันประกอบด้วยอุปกรณ์อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ระบบและซอฟต์แวร์การจัดการการเข้าใช้งาน

นอกเหนือจากการให้บริการโซลูชันการเข้าออกของตัวเองแล้ว โคเน่ยังสามารถรวมโซลูชันการผ่านเข้าออกของยี่ห้ออื่นให้เข้ากับระบบลิฟต์เพื่อให้คุณมีอิสระในการเลือก

ประโยชน์

  • ปรับปรุงการเคลื่อนย้ายคนและการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ด้วยการรวมระบบควบคุมการเข้าออกเข้ากับโซลูชันลิฟต์และประตูของคุณ
  • การวางแผน การติดตั้งและการดำเนินงานที่ง่าย - หนึ่งระบบต่อหนึ่งคู่ค้า
  • ระบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ หากความต้องการของคุณเปลี่ยนไป

จุดเด่น

img_pfi-access-highlights-1

เครื่องอ่านการ์ด

เครื่องอ่านการ์ดสามารถติดตั้งได้ใกล้ประตูหรือใกล้บริเวณส่งสัญญาณเรียกลิฟต์ นอกจากนี้ยังสามารถรวมเข้ากับแผงควบคุมแบบหมุนและประตูหมุนได้ ช่วยให้ผู้เช่าสามารถแสดงบัตรเข้าใช้งานและเลือกชั้นปลายทางได้ในเวลาเดียวกัน

img_pfi access_integrated acces and destination control

รวมการควบคุมการเข้าออกและการควบคุมปลายทาง

ระบบควบคุมการเข้าออกสามารถรวมเข้ากับระบบควบคุมปลายทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายผู้คนในอาคาร

KONE Turnstile 50 is ideal for offices, airports, and multifunctional buildings.

TURNSTILES

ด้วยการผสมผสานโซลูชัน turnstile เข้ากับระบบควบคุมปลายทางและโซลูชันการผ่านเข้าออกของเรา คุณจะได้ประโยชน์จากการออกแบบที่กลมกลืนกัน ฟังก์ชั่นที่ปรับได้ตามความต้องการและมีความสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับผู้เช่าและผู้เข้าใช้งานอาคาร

img_pfi access_951x535

แผงควบคุมการทำงาน

แผงควบคุมการทำงานและห้องโดยสารลิฟต์ที่ออกแบบอย่างมีสไตล์ของเราสามารถใช้งานได้ง่ายและช่วยเสริมรูปลักษณ์ที่สวยงามให้กับล็อบบี้ของคุณ

img_pfi-access-highlights-5

ซอฟท์แวร์จัดการการผ่านเข้าออก

ซอฟต์แวร์จัดการการเข้าออกของเราช่วยให้คุณสามารถควบคุมการเข้าออกอาคารโดยใช้อินเตอร์เฟสที่ง่ายต่อการใช้งาน

img_pfi-access-highlights-6

หน้าจอระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร

หากคุณมีผู้ให้บริการควบคุมการเข้าออกอยู่แล้ว เราสามารถผสานรวมโซลูชันของยี่ห้อนั้นเข้ากับระบบลิฟต์ของเรา

เครื่องมือและดาวน์โหลด

เครื่องมือและดาวน์โหลดเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website