การอัพเกรดบางส่วนของลิฟต์

img_component-upgrades-no-obligation-assessment

ถ้าลิฟต์ของคุณมีอายุการใช้งานใกล้ครบ 10 ปีอาจถึงเวลาที่ต้องวางแผนสำหรับการอัพเกรดบางส่วน เราสามารถช่วยระบุได้ว่าจะให้ลิฟต์ของคุณทำงานได้ปลอดภัยและราบรื่นอย่างง่ายดายและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร การอัพเกรดบางส่วนสามารถติดตั้งได้ในระหว่างการเข้าบำรุงรักษาตามที่วางแผนไว้ซึ่งจะลดการรบกวนผู้เช่าและผู้เข้าใช้อาคาร

เราสามารถจัดให้มีการประเมินสภาพอุปกรณ์ของคุณได้ฟรีและช่วยให้คุณวางแผนการปรับปรุงอุปกรณ์ได้

ประโยชน์ของการอัพเกรด

ความปลอดภัย

การทำให้ผู้โดยสารรวมถึงช่างบำรุงรักษามีความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง การอัพเกรดส่วนประกอบ เช่น ไฟแสงสว่างของปล่องลิฟต์และห้องเครื่อง สลิงกัฟเวอร์เนอร์ หรือตัวป้องกันเครื่องจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและช่วยให้คุณจัดการกับความเสี่ยงในอาคารได้

img_component-upgrades-safety

ประสิทธิภาพ

การปรับปรุงลิฟต์ใหม่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลิฟต์ให้ดีขึ้น เช่น การปรับปรุงระบบควบคุมและประตู การอัพเกรดเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ การจอดตรงระดับ ลดเวลารอคอยและเข้าใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

img_component-upgrades-performance

ประหยัดพลังงาน

การอัพเกรดระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมลิฟต์ และระบบแสงสว่างของลิฟต์สามารถลดปริมาณพลังงานที่ต้องใช้ลงได้ เมื่ออุปกรณ์ของคุณประหยัดพลังงานได้มากขึ้นก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง

img_component-upgrades-eco-efficiency

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website