เรามีสามองค์ประกอบที่แตกต่างกันของรางวัลทั้งหมด

ผลตอบแทนเบื้องต้น

สิ่งนี้เป็นรากฐานของการให้รางวัลของเราและพนักงานจะได้รับเป็นประจำ ตัวอย่าง: การจ่ายเงินค่าแรง เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการพนักงาน

โอกาส

องค์ประกอบเหล่านี้เป็นรางวัลส่วนเพิ่มที่ได้มาจากผลงานของคุณ ตัวอย่าง: การจ่ายเงินรางวัลและรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน

ประสบการณ์

เรานำเสนอประสบการณ์หลายด้านที่จะช่วยให้พนักงานของเราประสบความสำเร็จในอาชีพรวมถึงเป้าหมายส่วนบุคคล และช่วยให้พนักงานมีชีวิตที่สมดุลและมีสุขภาพดี ตัวอย่าง: ความก้าวหน้าในอาชีพ ความเป็นอยู่ที่ดี การบริหารผลงาน

ประสบการณ์

เป้าหมายของโคเน่คือ การมีผู้เชี่ยวชาญที่เก่งที่สุดพร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงาน โดยเน้นการหารือระหว่างพนักงานกับผู้จัดการของตนอย่างน้อยปีละสองครั้งเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ความก้าวหน้าในอาชีพและโอกาสในการเติบโต

img_We offer_Technician equipment van

ความก้าวหน้าในอาชีพ

เราให้โอกาสในการพัฒนาในสาขาอาชีพต่างๆ สำหรับพนักงานของเรา ซึ่งรวมถึงการสลับเปลี่ยนตำแหน่งภายในหรือระหว่างแผนกเพื่อที่จะได้มีความรับผิดชอบที่ท้าทายมากขึ้นในองค์กร ที่โคเน่นั้น เรามุ่งเน้นที่การหมุนเวียนงานและเราจะทำการโพสต์ตำแหน่งที่ว่างให้พนักงานภายในทราบ พนักงานสามารถสมัครได้ทุกตำแหน่งที่มีอยู่ ดังนั้นความเป็นไปได้จึงไม่มีที่สิ้นสุด

การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาเชิงบวกในธุรกิจช่วยให้พนักงานของเราสามารถเรียนรู้และเติบโตได้แม้ว่าพวกเขาจะยังคงอยู่ในบทบาทปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพนักงานของเรา เรายังมีโครงการฝึกงานภายในโคเน่และสามารถเข้าร่วมในโครงการฝึกงานข้ามบริษัทได้อีกด้วย

img_employees-construction-site-shanghai-951x535

โอกาสในการเรียนรู้

โคเน่จัดโปรแกรมการเรียนรู้ครอบคลุมหลากหลายทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งเสริมโมเดลการทำงาน สนับสนุนการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้ข้ามวัฒนธรรม และเพื่อให้มั่นใจว่าการมีการพัฒนาความสามารถของผู้จัดการในปัจจุบันและในอนาคต สิ่งที่เรานำเสนอครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมายตั้งแต่การจัดการโครงการและทักษะทางวิชาชีพไปจนถึงการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการขาย

เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้นำของเรา ดังนั้นจึงมีการทบทวนทีมผู้นำและวางแผนการสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้เรายังลงทุนสำหรับการพัฒนาเตรียมพร้อมผู้นำขององค์กรในอนาคต

ความเป็นอยู่ที่ดีหมายถึงอะไรสำหรับชาวโคเน่?

สำหรับเราความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานคือการมีสุขภาพกาย จิตใจและสังคมที่ดี ในบริบทของการทำงานและอาชีพเป็นเรื่องของการมีชีวิตที่สมดุล โปรแกรมเพื่อสุขภาพ Elevate Your Health มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชาวโคเน่ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ Elevate Your Health เป็นโครงการที่ชัดเจนที่สุดเรื่องของความเป็นอยู่ที่โคเน่ โปรแกรมจะขึ้นอยู่กับสามเสาหลัก

img_We offer_Indian technicians

รู้ตัว

ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ

img_We offer_Us technicians van

ตื่นตัว

ดำเนินเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงหรือรักษาสุขภาพให้ดีขึ้น 

img_We offer_Chinese technicians park

รับผิดชอบตนเอง

มุ่งมั่นที่จะเพิ่มการออกกำลังกายเป็นประจำ

สำรวจโอกาสในการทำงานที่น่าสนใจในแต่ละประเทศ

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website