Back to top

แพคเกจการบำรุงรักษา

KONE Care™ Standard

KONE Care Standard เป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมหากคุณให้ความสำคัญสูงสุดกับการใช้อุปกรณ์โดยปราศจากความกังวลและสามารถการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบอย่างเต็มที่

  • รวมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน คอยดูแลอุปกรณ์ทุกอย่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • ให้บริการศูนย์บริการลูกค้าโคเน่ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • เหมาะสำหรับผู้บริหาจัดการรอาคารที่พักอาศัยความสูงระดับกลางและความสูงไม่มาก

KONE Care™ Plus

KONE Care ™ Plus เป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมเมื่อคุณให้ความสำคัญกับการมองภาพรวมที่ชัดเจนของสถานะอุปกรณ์และเน้นที่ความสามารถในการคาดการณ์ หรือถ้าคุณรับผิดชอบอุปกรณ์ในหลายสถานที่

  • รวมถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมแซมบริการบางส่วนและครอบคลุมการแจ้งซ่อมทำให้สามารถคาดการณ์งบประมาณได้ถูกต้องมากขึ้น
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารอาคารที่รับผิดชอบอาคารคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่เพียงอาคารเดียวหรืออาคารที่แยกจากกันหลายแห่ง

KONE Care™ Premium

KONE Care ™ Premium เป็นโซลูชันที่เหมาะอย่างยิ่งเมื่อการสัญจรของผู้คนอย่างต่อเนื่องและความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ

  • รวมถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน บริการแก้ไขเมื่ออุปกรณ์ขัดข้องและบริการซ่อมแซม
  • รายงานที่กำหนดเองทำให้การวางแผนและการจัดทำงบประมาณง่ายขึ้น
  • เหมาะสำหรับผู้บริหารสถานที่ที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง เช่นสนามบิน สถานีรถไฟใต้ดิน และห้างสรรพสินค้า

ให้เราช่วยเลือกแพคเกจที่เหมาะกับคุณ?

เปรียบเทียบแพคเกจการบำรุงรักษา

เปรียบเทียบแพคเกจบริการบำรุงรักษา*
KONE Care™ Standard
KONE Care™ Plus
KONE Care™ Premium
ใช้ได้สำหรับ
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของโคเน่ (Modular Based Maintenance ™)ลิฟต์ | บันไดเลื่อน
ศูนย์รับแจ้งเหตุโคเน่ลิฟต์ | บันไดเลื่อน
บริการรับแจ้งเหตุลิฟต์ | บันไดเลื่อน
บริการเชื่อมโยงเสียงลิฟต์ | บันไดเลื่อน
บริการช่วยเหลือผู้ติดในลิฟต์ลิฟต์
บริการเมื่อเสีย

บางส่วน
ทั้งหมด
ลิฟต์ | บันไดเลื่อน
บริการซ่อม

บางส่วน
ทั้งหมด
ลิฟต์ | บันไดเลื่อน
บริการควบคุมการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกลิฟต์ | บันไดเลื่อน
เวลาตอบสนองการให้บริการที่ละเอียดขึ้นลิฟต์ | บันไดเลื่อน

ลองให้เราได้นำเสนอบริการแก่คุณ

เครื่องมือและดาวน์โหลด

เครื่องมือและดาวน์โหลดเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง