กระบวนการสรรหาบุคลากรทั่วไป

การสมัครงาน

คุณสามารถสมัครโดยตรงในตำแหน่งงานที่เปิดรับในหน้า Apply now ของเรา หรือคุณสามารถส่งใบสมัครไปที่ฐานข้อมูลผู้สมัครทั่วโลก ซึ่งเราจะค้นหาใบสมัครของคุณจากฐานข้อมูลนี้เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับ

การสัมภาษณ์

เมื่อคุณได้กรอกข้อมูลและส่งใบสมัครออนไลน์แล้ว คุณจะได้รับอีเมลล์ตอบกลับอัตโนมัติ แผนกทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการของฝ่ายนั้นๆ จะพิจารณาใบสมัครและเชิญผู้สมัครที่คุณสมบัติเข้าเกณฑ์มาสัมภาษณ์ เราอาจทำการสัมภาษณ์หลายรอบก่อนที่จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

การคัดเลือก

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับการติดต่อทางอีเมลล์หรือโทรศัพท์เมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดลง ระยะเวลาในการคัดเลือกอาจแตกต่างไปตามปัจจัยหลายประการ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถประมาณการได้ว่าจะใช้เวลานานเท่าใดจึงจะได้รับข้อมูลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

ขั้นตอนการสมัครโปรแกรมการฝึกงานต่างประเทศของโคเน่ (KONE International Trainee Program -ITP)

ขั้นตอนการสมัคร

ช่วงต้นเดือนมกราคมจะมีการประกาศตำแหน่งสำหรับ ITP ในหน้ารับสมัครงาน คุณสามารถสมัครแยกต่างหากได้ 2 โครงการ ด้วยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และแนบจดหมายสมัครงาน ประวัติและใบแจ้งผลการเรียนภาษาอังกฤษ

การสัมภาษณ์

การรับสมัครจะเปิดถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากนั้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับการติดต่อเพื่อเข้าสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์จะถูกจัดขึ้นโดยระดับผู้จัดการของสำนักงานที่เปิดรับ การสัมภาษณ์อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม

การคัดเลือก

การคัดเลือกรอบสุดท้ายทำโดยสำนักงานที่เปิดรับประมาณเดือนเมษายน และผู้สมัครจะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมลล์หรือโทรศัพท์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Recruitment process

สำรวจโอกาสในการทำงานที่น่าสนใจในแต่ละประเทศ

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website