WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website

Back to top

โคเน่ในฐานะผู้ว่าจ้าง

เราเป็นใคร

โคเน่เป็นผู้นำทางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมลิฟต์และบันไดเลื่อน งานของเราคือ การสนับสนุนชุมชนเมือง อาคารและพื้นที่สาธารณะต่างๆ ของโลกให้ดีที่สุด เราเชื่อว่าเมืองต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สิ่งที่เราเชื่อ

เราเชื่อมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานผ่านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาคนของเรา ความก้าวหน้าของบุคคลได้รับการสนับสนุนอย่างมาก และมีโอกาสหลากหลายสำหรับเส้นทางอาชีพ

ที่โคเน่ เราทุ่มเทให้กับ

kone

การพัฒนาเพื่อชีวิตชุมชนเมือง

ในฐานะผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมลิฟต์และบันไดเลื่อน เราได้พัฒนาโซลูชันที่ทำให้ชีวิตของผู้คนง่ายขึ้นและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในฐานะพนักงานของโคเน่ การทำงานของคุณจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนเมือง

kone

เติบโตไปด้วยกัน

เราเชื่อว่าการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งนั้น การมีค่านิยมที่ถูกต้องและพนักงานที่ทุ่มเทเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ

kone

มุ่งสู่ชัยชนะร่วมกัน

เราปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าของเรา และเราจะปรับปรุงชื่อเสียงของเราในฐานะคู่ค้าที่เชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง

สำรวจโอกาสในการทำงานที่น่าสนใจในแต่ละประเทศ