backimg_New buildings highlight
backimg_Careers_Kone usa employee

โซลูชั่นสำหรับอาคารที่พักอาศัยในปัจจุบัน

เรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับอุปกรณ์และความต้องการของลูกค้า เราจะให้ความมั่นใจว่าอุปกรณ์ของคุณจะทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดอายุการใช้งาน

การปรับปรุงบันไดเลื่อน

โซลูชั่นการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยของเราจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดหรือเปลี่ยนเพียงบางส่วนได้