ความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมของเรา

ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน CDP’S GLOBAL A LIST

คะแนน 100 ที่ดีที่สุดในระดับ A ของรายการ CDP's Global A list

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

เราเป็นบริษัทแรกที่ได้รับการจำแนกประเภทการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพระดับ A-class สำหรับการติดตั้งลิฟต์ตามมาตรฐาน ISO 25745

การใช้พลังงาน

ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี 2559 เราสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับ order received ลงได้ถึง 60%

วิธีการของเรา

สำหรับโคเน่ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเกิดจากส่วนผสมระหว่างโซลูชั่นนวัตกรรมประหยัดพลังงานแบบเพื่อลูกค้า กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของเรา

img_people-flow-metro-escalator-951x535

โครงการความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมของโคเน่

โครงการความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมของเราสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมขออาคารไปสู่อาคารระบบอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีอัตราการปล่อยคาร์บอนต่ำและอาคารที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์

img_kone-show-room-951x535

โซลูชั่นสำหรับอาคารที่พักอาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลิฟต์ของโคเน่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานสูงสุดได้ถึง 90% เมื่อเทียบกับลิฟต์โคเน่ยุค 1990 ตลอดจนโซลูชั่นอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานทำให้เราเป็นผู้บุกเบิกด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์

img_kone-us-maintenance-technician-951x535

การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการดำเนินงานของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของเรารวมทั้งประสิทธิภาพด้านพลังงานวัสดุและน้ำ

img_architect-salesguy-europe

สนับสนุนการออกแบบอาคารสีเขียว

คำนวณการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ของเราและช่วยการก่อสร้างอาคารสีเขียว เราเผยแพร่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของโคเน่ และมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการจัดการพลังงานระดับโลก

img_elevator-modernization-benefits-5

การติดตั้งแบบประหยัดพลังงาน

พิจารณาผลต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ กระบวนการติดตั้งที่มีการวางแผนอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพช่วยลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมจากงานติดตั้ง และระบบของเราทำให้มั่นใจว่าเราลดการใช้สารเคมีและกำจัดของเสียที่ไซต์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

img_maintenance-hwsy-3

กระบวนการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

เราใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะและรถบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาช่วยลดการปล่อยก๊าซและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด โซลูชั่นการตรวขสอบระยะไกลช่วยลดการเดินทางไปแก้ไขโดยไม่จำเป็น เรานำชิ้นส่วนอุปกรณ์เก็บไว้ในรถสำหรับให้บริการจึงสามารถลดการเดินทางไปยังคลังเก็บสินค้าและลดการปล่อยก๊าซได้อีก

img_mom-son-modernization-elevator

การประหยัดพลังงานด้วยการปรับปรุงอุปกรณ์ใหม่

มีการนำโซลูชั่นหลากหลายมาใช้เพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุด โซลูชั่นการปรับปรุงอุปกรณ์ของเรามีตั้งแต่การติดตั้งไฟ LED ให้กับลิฟต์ใหม่พร้อมทั้งเทคโนโลยีในการนำพลังงานส่วนเกินกลับมาใช้

img_kone-van-street

การลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอน

โคเน่ทำการวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2551 ระหว่างปีพ. ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2559 เราสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก Scope 1 และ 2 เมื่อเทียบกับคำสั่งซื้อที่ได้รับลงมากกว่า 60% (การคำนวณรวมถึงการใช้พลังงานโดยตรงและก๊าซทำความเย็นของ Scope 1 และการใช้ไฟฟ้าและความร้อนทางอ้อมใน Scope 2)

img_warehouse-car

การบริหารการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์เป็นแหล่งหลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการดำเนินงานองโคเน่ ซึ่งคิดเป็น 149 ktCO2e ในปี พ. ศ. 2559 (2558: 148). เราใช้เฉพาะรูปแบบการขนส่งที่คำนึงถึงประสิทธิภาพต่อสิ่งแวดล้อม และเราให้ความสำคัญเป็นพิเศษในด้านการลดผลกระทบจากการขนส่งโดยการจัดการเส้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบการขนส่งทางเลือกอื่น

img_Maintenance-technician-van

กลุ่มยานพาหนะสำหรับงานบริการ

จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการปฏิบัติงานของโคเน่ในปี พ. ศ. 2559 นั้น ประมาณ 30% ถูกปล่อยออกมา จากกลุ่มของยานพาหนะสำหรับงานบริการทั่วโลกของถือเป็นแหล่งอันดับสองในแง่ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เราพยายามค้นหาวิธีการและนวัตกรรมใหม่เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกลุ่มยานพาหนะของเราอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสนใจกับประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิง พิจารณาใช้ยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าและการตรวจสอบประสิทธิภาพการขับขี่ของผู้ขับ

img_female-workers-factory

การประหยัดพลังงานในสถานที่ปฏิบัติงาน

โคเน่มีสถานที่สำหรับปฏิบัติงานกว่า 1,000 แห่งทั่วโลกซึ่งรวมถึงพื้นที่สำนักงานและศูนย์บริการติดตั้งและให้บริการ นโยบายสำหรับสถานที่ทำงานทั่วโลกของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสถานที่ที่มีความสะดวก เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้ และมุ่งเน้นการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของเราคือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากสถานที่ปฏิบัติงาน และเรากำลังมองหาวิธีในการปรับปรุงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดของเสียและใช้การรีไซเคิล เป็นต้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโคเน่

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website