บันไดเลื่อนใหม่หรือทางเลื่อนอัตโนมัติใหม่แทนที่อุปกรณ์เก่าทั้งชุด

เราแนะนำให้คุณเปลี่ยนบันไดเลื่อนใหม่ทั้งชุดหากอุปกรณ์ของคุณ

เริ่มล้าสมัย เกิดการขัดข้องบ่อยครั้งหรือไม่เหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้งานในอาคารของคุณอีกต่อไป

เรามีสองตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนบันไดเลื่อน

เราสามารถติดตั้งทั้งบันไดเลื่อนและโครงสร้างใหม่หรือเปลี่ยนทุกอย่างยกเว้นโครงสร้าง

เครื่องมือและดาวน์โหลด

เครื่องมือและดาวน์โหลดเพิ่มเติม

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website