Back to top

ผู้อาศัยในเขตเมืองทั่วโลกมีทัศนคติที่ดีต่ออาคารสูง

Press Release Published 06/13/2556

โคเน่คอร์ปอเรชั่น แถลงข่าว 13 มิถุนายน 2013

จากการศึกษาข้อมูลล่าสุดพบว่า ผู้อยู่อาศัยในเมืองส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68) ทั่วโลกเห็นว่าอาคารสูงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของเมืองสมัยใหม่ ร้อยละ 63 เห็นว่าอาคารที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองมีความสำคัญกับภาพลักษณ์ของเมือง และยังเชื่อว่าการสร้างอาคารแนวสูงเป็นวิธีที่ยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่เขตเมือง โดยชาวเอเชียและชาวตะวันออกกลางมีทัศนคติเชิงบวกต่ออาคารสูงมากกว่าชาวยุโรปและชาวอเมริกัน

โคเน่ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมลิฟต์และบันไดเลื่อน ทำการสำรวจระหว่างประเทศในเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2556 เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้อาศัยอยู่ในเมืองกว่า 4,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามมาจาก 9 มหานครใหญ่ทั่วโลก: ชิคาโก, ดูไบ, ลอนดอน, มอสโก, มุมไบ, ปารีส, เซี่ยงไฮ้และสิงคโปร์

โดยทั่วไปชาวสิงคโปร์ (53%) และชาวปารีส (47%) ส่วนใหญ่ต้องการอยู่บนชั้นสูงสุด และผู้ชายมีความกระตือรือร้นมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อยในการใช้ชีวิตและการทำงานในอาคารสูง ทัศนียภาพ (88%) และการเลี่ยงเสียงจากการจราจร (60%) เป็น 2 เหตุผลในการเลือกที่จะอยู่บนชั้นสูงของอาคารสูง

อาคารสูงถูกมองว่าช่วยเสริมภาพลักษณ์ของเมือง และพวกเขายังเชื่อว่าจะมีผลเชิงบวกต่อธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ครึ่งหนึ่ง (50%) ของคนหนุ่มสาวที่สำรวจอายุระหว่าง 18-29 ปี คิดว่ามีสำนักงานในอาคารสูงสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกของบริษัท และกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามจากเซี่ยงไฮ้ (65%) และมุมไบ (54%) ก็มีความเห็นตรงกันในเรื่องนี้
ในแง่การทำงานในอาคารสูง 3 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถาม (76%) ชอบที่สามารถเข้าถึงบริการ เช่นร้านค้า และการขนส่งสาธารณะได้สะดวก คนจากเซี่ยงไฮ้ (79%) และดูไบ (71%) ยังให้ความสำคัญกับการอยู่ใกล้คู่ค้าทางธุรกิจ

1 ใน 3 ของผู้ใช้ลิฟต์เป็น "ผู้ใช้ที่ชอบความใช้งานง่าย"

ผู้ใช้ลิฟต์ในเมืองให้คุณค่าแก่ความพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็วของลิฟต์มากกว่าคุณลักษณะทางเทคนิคอื่นๆ กว่าครึ่งหนึ่ง (54%) ของทั้งหมดของผู้ตอบแบบสำรวจต้องการลิฟต์ที่จะมาถึงในทันทีโดยไม่จำเป็นต้องกดเรียก เมื่อเข้าไปในลิฟต์แล้ว คนส่วนใหญ่ (65%) ชอบที่ได้ความรู้สึกผ่อนคลาย สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและน่าสบายใจช่วยส่งเสริมประสบการณ์การใช้ลิฟต์ได้ดีที่สุด

จากการเปรียบเทียบกับคนเมืองอื่นๆ ชาวมอสโก (51%) จะเพลิดเพลินกับความสุนทรีย์ระหว่างการโดยสาร ในขณะที่ผู้คนจากเซี่ยงไฮ้ (43%) คิดว่าองค์ประกอบธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ทำให้ดีขึ้นขณะโดยสารลิฟต์

เมื่อสำรวจความรู้สึกของพวกเขาเกี่ยวกับลิฟต์ "ผู้ใช้ที่ชอบความใช้งานง่าย" เป็นประเภทของผู้ใช้งานที่พบมากที่สุด (31%) หมายถึงผู้ใช้งานที่ไม่มีความต้องการพิเศษตราบเท่าที่ลิฟต์มีการทำงานเป็นปกติ ผู้ใช้งานประเภทที่รองลงมา ได้แก่ "ผู้ใช้งานที่ใส่ใจในความปลอดภัย" (28%) - คือ คนที่มีความต้องการสูงเกี่ยวกับความปลอดภัยและคาดหวังว่าลิฟต์จะต้องมีความสะดวกสบายและสะอาด

"ที่โคเน่เรามุ่งมั่นหาข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในความต้องการของผู้ที่ใช้งานที่ได้ใช้โซลูชั่นของเราอยู่ทุกวัน" กล่าวโดย Giuseppe Bilardello, Senior Vice President of KONE Technology and R&D "การสำรวจข้อมูลเป็นประจำเป็นหนึ่งในวิธีที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีค่า ที่สามารถช่วยเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์"

วัตถุประสงค์โคเน่คือ การจัดหาโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการผู้ใช้อาคารในยุคปัจจุบันและในอนาคตสำหรับโลกที่เปลี่ยนเป็นชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนเป็นชุมชนเมือง เป็นแนวโน้มทั่วโลกที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมลิฟต์และบันไดเลื่อน และคาดว่าจะผลักดันความต้องการผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้า ความหนาแน่นที่สูงขึ้นของคนในเขตเมือง ทำให้มีความจำเป็นต้องสร้างอาคารในแนวสูง และโซลูชั่นที่ช่วยให้คนเคลื่อนย้ายได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งมีคความสำคัญมากขึ้น

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
Anne Korkiakoski, EVP, Marketing & Communications, KONE Corporation, tel. +358 204 75 4775

ข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนหน้าเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของโคเน่ดูได้ที่ www.kone.com/press รวมถึง:

สำรวจว่าคุณเป็นผู้ใช้ลิฟต์ประเภทใด โดยการทำแบบสำรวจของโคเน่ แบบสำรวจออนไลน์

Share this page

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website